Mesiace a čísla 2021 - ako učiť hudbu tvorivo a hravo, webinár 20. - 21. 3. 2021
Mesiace a čísla 2021 - ako učiť hudbu tvorivo a hravo, webinár 20. - 21. 3. 2021
Mesiace a čísla 2021 - ako učiť hudbu tvorivo a hravo, webinár 20. - 21. 3. 2021
  • Načítať obrázok do zobrazovača galérie, Mesiace a čísla 2021 - ako učiť hudbu tvorivo a hravo, webinár 20. - 21. 3. 2021
  • Načítať obrázok do zobrazovača galérie, Mesiace a čísla 2021 - ako učiť hudbu tvorivo a hravo, webinár 20. - 21. 3. 2021
  • Načítať obrázok do zobrazovača galérie, Mesiace a čísla 2021 - ako učiť hudbu tvorivo a hravo, webinár 20. - 21. 3. 2021

Mesiace a čísla 2021 - ako učiť hudbu tvorivo a hravo, webinár 20. - 21. 3. 2021

Normálna cena
€19,00
Cena po zľave
€19,00
Normálna cena
€39,00
Vypredané
Jednotková cena
za 
Nie sme platca DPH.

„Seminár bol úžasne tvorivý a veľmi hravý. Najlepšie bolo, že som všetko zažila aj aktívne a nie ako pasívna poslucháčka.”


„Super seminár, najlepší lektori, veľmi obohacujúce a zaujímavé spôsoby výučby.”

Seminár pre učiteľky a učiteľov hudby Mesiace a čísla, ktorý bol kvôli pandémii dvakrát zrušený, sa predsa len uskutoční. Udeje sa v online forme (Zoom). Webinár má dva dni a bude sa konať v termíne 20. – 21. marca 2021. Lektorsky ho budú viesť Tomáš Boroš, Ivan Šiller a Eva Šušková.

Program webinára:
20. marec 2021: Hudba ako čin (Tomáš Boroš, Ivan Šiller)
21. marec 2021: Mesiace a čísla (Eva Šušková, Tomáš Boroš a
 Ivan Šiller)

Časový harmonogram / platný pre obidva dni:
8.30 - 9.00 - prezentácia účastníkov a účastníčok
9.00 - 12.00 - 1. blok
12.00 - 13.00 - prestávka
13.00 - 16.00 - 2. blok
Kapacita webinára je limitovaná na 40 ľudí.

Cena webinára:
Uvedomujeme si zložitú situáciu, v akej sa pedagógovia a pedagogičky momentálne nachádzajú. Preto sme sa rozhodli podporiť ich a seminár im ponúkame za zľavnenú cenu. Je to zároveň náš dar k marcovému Dňu učiteľov.
1 deň (ktorýkoľvek), 19 EUR
obidva dni, 39 EUR. V cene je aj publikácia Tomáš Boroš: Hudba ako čin a CD Ivan Šiller Lasciar Sonare.


Posledný deň na prihlásenie sa a kúpu seminára je 18. 3. 2021

Charakteristika webinára
Tomáš Boroš:
„Program Hudba ako čin vychádza z hudobno-výchovných ideí C. Orffa, Z. Kodálya a súčasných adaptácií týchto edukačných smerov. Má prevažne praktický, workshopový charakter a jeho cieľom je nácvik a osvojenie si konkrétnych metodických postupov a ich následná aplikácia do edukačnej praxe. Hlavnou osou v obsahu programu sú hudobné činnosti. V rámci hlasových činností je to práca s rečou, deklamácia, rytmizácia a základné solmizačné modely. V inštrumentálnej činnosti je to hra na elementárnych hudobných nástrojoch, elementárna kompozícia a improvizácia. Oblasť hudobno-pohybových a hudobno-dramatických činností obsahuje hudobno-pohybovú interpretáciu (analýzu) hudobnej formy a estetických a semiotických rozmerov hudobného umenia, ako aj rozvoj hudobných schopností prostredníctvom pohybu a dramatizácie.
Zbierky hudobno-edukačných aktivít Mesiace a čísla vychádzajú z hudobno-pedagogických koncepcií C. Orffa a Z. Kodálya. Jednotlivé aktivity v syntéze triády reč – pohyb – hudba rozvíjajú hudobné schopnosti – najmä sluchovo-percepčnú, rytmickú, intonačnú, auditívno-motorickú, hudobnú pamäť a predstavivosť. Smerujú k elementárnej hudobnej tvorbe (improvizácii a kompozícii). Názvy jednotlivých mesiacov roka a čísla od jeden do dvadsať tvoria materiál na rytmizovanie, pohyb, intonáciu a pochopenie fungovania hudobnej štruktúry. Metodický materiál je vhodný pre zbormajstrov detských zborov ako aj pre učiteľov hudobných predmetov ZŠ a ZUŠ (hudobná výchova, hudobná náuka, spev, možno ju adaptovať aj na určité aspekty nástrojovej hry). Práca s rečou umožňuje navyše najrozličnejšie medzipredmetové vzťahy (anglický jazyk, slovenský jazyk, matematika, prvouka a iné.), metodika môže tak byť inšpiráciou aj pre učiteľov nehudobných vyučovacích predmetov.”

Ďalšie informácie: Juraj Beráts / iscm.slovak@gmail.com / 0948 531 744

Hlavný organizátor: ISCM – Slovenská sekcia. Projekt New Music for Kids 2020 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. S podporou SOZA.