On-line obchod InMusic o. z.

Publikácie a CD, vstupenky na koncerty a vzdelávacie aktivity ale aj podpora našej činnosti...

Pozrieť všetko

Napísali o nás

„Položme si otázku: kde by byla slovenská hudba bez VENI ensemble? Vždyť skoro každý, kdo na Slovensku v soudobé hudbě něco znamená, tímto souborem prošel nebo s ním aspoň přišel do kontaktu. A množství světových osobností, které s VENI ensemble spolupracovaly, je úctyhodné a také v tomto směru bude VENI ensemble těžko hledat konkurenci.” 

Jaroslav Šťastný, 2018

„Chceli sme nahrať predovšetkým hudbu, ktorá nebola zaznamenaná na CD nosičoch. To bol kľúč, ktorý sme si zvolili. Sústredili sme sa na troch autorov. Ilju Zeljenku, Ivana Paríka a Juraja Beneša. Každý je predstaviteľom jednej generácie a úplne iného hudobného jazyka. Nedalo nám nevsunúť aj skladbu Juraj Pospíšila. Medzi jednotlivými skladbami je obrovský kontrast. Myslím si, že pre poslucháčov bude najzaujímavejšia možnosť porovnať tvorbu týchto klasikov slovenskej hudby,” 

Ivan Šiller, umelecký vedúci Ensemble Ricercata

„Spomínam si na niekoľko vystúpení Tomáša Boroša – klaviristu, väčšinou v spolupráci s Ivanom Šillerom. Ak aj Boroš zahral svoje drobnosti určené deťom, príjemne ma prekvapovali tým, že im nechýbal nápad a istá dávka autonómnej estetickej hodnoty bez ohľadu na pôvodné pedagogické zameranie. Teraz je tu štúdiová podoba „autorskej“ interpretácie ďalšej zbierky plnej hravých klavírnych miniatúr; pravdaže, iba jedna z mnohých vzhľadom na značnú mieru otvorenosti notového zápisu.” 

Robert Kolář, Hudobný život 7-8/2019