• za posledných 8 rokov sme vyškolili viac ako 2200 učiteľov hudby

 • realizovali sme viac ako 80 vzdelávacích kurzov

 • sme tím 8 lektorov a hudobníkov s viac ako 30 ročnými skúsenosťami

Obsah kurzov je v súlade s kurikulárnou reformou Ministerstva školstva a je súčasťou inovačného vzdelávania InMusic o. z.

Za každý absolvovaný program získate možnosť príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3 %.
Takto viete dosiahnuť až 12 % príplatok za profesijný rozvoj absolvovaním štyroch ľubovoľných programov. 
Pre prihlásenie sa na viac študijných programov je potrebné vyplniť samostatnú prihlášku na každý program .

Súbežne je možné absolvovať 2 vzdelávacie programy. 
Pre záujemcov o naše kurzy ponúkame aj možnosť objednať si kurz vo vami vybranom čase a priestore.Radi pripravíme kurz podľa vašich potrieb a časových možností.Pre objednanie alebo viac informácii nás kontaktuje na vzdelavanie@in-music.sk, prípadne na telefónnom čísle 0948 531 744.

 • Zvuk - tvorba - hudba - skladba

  Kurz Zvuk - tvorba - hudba - skladba je zameraný na slobodnú prácu s hudobným materiálom. Učiteľ získa nové podnety v oblasti elementárnej improvizácie a kompozície v skupinovom vyučovaní a ansámblovej hre.

  _________________________________

  Lektori:

  doc. Ivan Šiller, ArtD.

  Mgr., Mgr. Art. Tomáš Boroš PhD., ArtD

  _________________________________

  termín: jeseň / zima 2024

  kurz otvoríme čoskoro 
 • Metodické inšpirácie vo výučbe hry na klavíri

  Kurz Metodické inšpirácie vo výučbe hry na klavíri je zameraný na rozvoj tvorivého vyučovania klavírnej hry. Učiteľ získa nové podnety v oblasti interpretácie, improvizácie a repertoáru pre klavír sólo a klavír štvorručne.

  _________________________________

  Lektori:

  doc. Ivan Šiller, ArtD.

  Mgr., Mgr. Art. Tomáš Boroš PhD., ArtD.
  _________________________________

  termín: 28. - 29. 8. 2024, Bratislava

  viac info a on-line prihláška 
 • Interpretačné a pedagogické zručnosti učiteľa spevu 21. storočia

  Kurz je zameraný na rozvoj interpretačných a pedagogických zručností pre učiteľov spevu, zborových dirigentov, či hlasových koučov. Učiteľ získa nové podnety v oblasti interpretácie, improvizácie a repertoáru pre sólový spev a spev v ansámbli.

  _________________________________

  Lektorka:

  Mgr. art. Eva Šušková, ArtD.

  _________________________________

  termín: 28. - 29. 8. 2024, Bratislava

  viac info a on-line prihláška 
 • “Hrať dobre” na dychovom nástroji, alebo súhra troch fundamentov. A ešte čosi k hudbe…

  Inovatívny výklad hry na dychovom nástroji, prehlbujúci a zároveň zjednodušujúci jej porozumenie pre potreby vyučovania hry, alebo tiež zlepšenia vlastnej hry.

  _________________________________

  Lektor:

  doc. Ronald Šebesta, ArtD.

  _________________________________

  termín: 28. - 29. 8. 2024, Bratislava

  viac info a on-line prihláška 
 • doc. Ivan Šiller, ArtD.


  Koncertný klavirista, mentor a lektor v Superar Slovakia v oblasti rozvoja hudobných schopností učiteľov. Zameriava sa na hudbu 20. a 21. storočia, grafické partitúry a experimentalnu hudbu. Vytvára a riadi nové alternatívne vzdelávacie inštitúcie – VENI ACADEMY, SoundOrchestra a Učiteľske kolégium. V rokoch 2011 – 2018 pôsobil na Katedre hudobnej výchovy PdF UK ako pedagóg a vedúci katedry.

 • Mgr., Mgr. Art. Tomáš Boroš PhD., ArtD.

  Metodik Superar Slovakia, didaktik hudby, hudobný skladateľ a publicista. Autor dvoch vedeckých monografií v oblasti hudobnej edukácie a štyroch metodických publikácií – Skladačky, Hudba ako čin, Mesiace a Čísla. Je tvorcom dvoch zbierok skladieb pre klavír – Situácie a Tarantulky. Pracoval ako učiteľ na základnej škole a zároveň vyučoval hudobno-pedagogické predmety na Pedagogickej fakulte UK. Je dlhoročným lektorom letných seminárov Orff Schulwerk.

 • doc. Ronald Šebesta, ArtD.

  Patrí medzi popredných slovenských hráčov na klarinete. Od roku 1993 pôsobí ako 1. klarinetista Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Jeho záujem o súčasnú hudbu ho priviedol k členstvu v súboroch VENI ensemble, Opera Aperta, Vapori del Cuore a Ensemble Ricercata. V roku 2005 spoluzakladal súbor historických basetových rohov Lotz Trio. V rokoch 2002—2010 pôsobil pedagogicky na VŠMU v Bratislave, od roku 2013 vyučuje na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

 • Mgr. art. Eva Šušková, ArtD.

  Koncertná speváčka a pedagogička. Štyri roky pôsobila na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, v súčasnosti je umeleckou vedúcou a lektorkou v medzinárodnej organizácii Superar Slovakia. Formou hudobných workshopov a ateliérov sprostredkúva jedinečné umelecké zážitky, pri ktorých pracuje s vokálnymi, pohybovými a improvizačnými technikami a aktivitami zozbieranými v autorskej zbierke Hlasotika. Súčasne vedie odborné semináre zamerané na interpretáciu vokálnej hudby 20. storočia a súčasnosti. Je držiteľkou Ceny Nadácie Tatra banky za umenie v kategórii Mladý tvorca (2013), Radio_Head Awards za najlepší album roku 2015 v kategórii Klasická hudba a Ceny Frica Kafendu, udeľovanej Hudobným fondom za výnimočné interpretačné umelecké výkony (2016).

 • „Veľmi by som chcela poďakovať za úžasný seminár. Bolo to pre mňa obohacujúce nielen ako speváčku, ale aj ako učiteľku. Ste pre nás obrovskou inšpiráciou v každom smere.”

  Jolana, Zvolen

 • “Moja komfortná zóna dostala zabrať. Ale tie cvičenia boli úplná pecka."

  Matúš, Bratislava

 • „Zo všetkých seminárov, ktorých som sa doteraz zúčastnila, bol tento seminár prvý, ktorý môžem použiť aj v praxi, čiže je pre mňa veľmi prínosný.”

  Eva, Lučenec

 • „Ďakujem lektorom kurzu že prinášajú medzi bežných učiteľov informácie o hudbe, o ktorej sme sa mnohí ešte nemali možnosť hlbšie dozvedieť.”

  Katarína, Nitra

 • „Seminár bol perfektný v tom, že zážitkové učenie prevažovalo nad teoretizovaním. Som veľmi rada, že som mohla zažiť rolu žiaka a zároveň pozorovať pedagogické majstrovstvo prednášajúcich.“

  Anna, Komárno

Kurzy na mieru

Pre záujemcov o naše kurzy ponúkame aj možnosť objednať si kurz vo vami vybranom čase a priestore. Radi pripravíme kurz podľa vašich potrieb a časových možností. Pre objednanie alebo viac informácii nás kontaktuje.

vzdelavanie@in-music.sk / 0948 531 744

Kurzy Inovačného vzdelávania sa konajú v rámci projektu InMusic - celoročná činnosť 2024, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. S podporou SOZA. S finančým príspevkom Hudobného fondu. Partnermi InMusic sú ISCM - Slovenská sekcia a Učiteľské kolégium.