“Hrať dobre” na dychovom nástroji, alebo súhra troch fundamentov.

28. - 29. 8. 2024, Bratislava

Prejsť na informácie o produkte
1 z 1

Termín kurzu

28. - 29. 8. 2024, Bratislava

Forma výučby

50 hodín – 25 prezenčne a 25 dištančne

Maximálna kapacita

20 účastníkov

Cena kurzu

Normálna cena €220,00 EUR
Normálna cena Cena po zľave €220,00 EUR
Zľava Vypredané
Vrátane dane.

Pri objednávke pre 2 a viac účastníkov ponúkame zľavu 10%, ktorá sa automaticky uplatní v košíku.

Zobraziť všetky podrobnosti

Inovatívny výklad hry na dychovom nástroji, prehlbujúci a zároveň zjednodušujúci jej porozumenie pre potreby vyučovania hry, alebo tiež zlepšenia vlastnej hry.

Obsah kurzov je v súlade s kurikulárnou reformou Ministerstva školstva a je súčasťou inovačného vzdelávania InMusic o. z.

Za každý absolvovaný program získate možnosť príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3 %.
Takto viete dosiahnuť až 12 % príplatok za profesijný rozvoj absolvovaním štyroch ľubovoľných programov. 
Pre prihlásenie sa na viac študijných programov je potrebné vyplniť samostatnú prihlášku na každý program .

Súbežne je možné absolvovať 2 vzdelávacie programy. 
Pre záujemcov o naše kurzy ponúkame aj možnosť objednať si kurz vo vami vybranom čase a priestore.Radi pripravíme kurz podľa vašich potrieb a časových možností.Pre objednanie alebo viac informácii nás kontaktuje na vzdelavanie@in-music.sk, prípadne na telefónnom čísle 0948 531 744.

 • "Na seminári Ronalda Šebestu sme ja a moje žiačky dostali toľko podnetov, že hra každej z nich stúpla za krátky čas po tom, ako sme sa tieto odporúčania snažili zapojiť do nášho cvičenia."

  Jana - Bratislava

 • "Seminár vyučovania hry na klarinete je zmysluplne využitým časom, ktorý nás samotných vracia z pozície pedagógov do pozície žiakov pod dohľadom majstra klarinetu - Ronalda Šebestu."

  Anna - Žilina

 • osvojiť si didaktiku hry na dychovom nástroji prostredníctvom porozumenia hry ako súhry herných fundamentov

 • osvojiť si základné princípy ansámblovej intonácie dychových nástrojov, s ich uplatniteľnosťou už na základnom stupni vývoja hry na nástroji

 • uviesť účastníkov kurzu do zákonitostí tektoniky hudobnej skladby a ich možného prenosu do hry už na základnom stupni vývoja mladého hudobníka

 • rozšíriť repertoár skladieb pre výučbu hry na dychovom nástroji (s dôrazom na hudbu 20. storočia a súčasnú hudbu)

 • Obsah kurzu

  • aktívne zapojenie prítomných žiakov ako modelov hry na nástroji pri praktickom vysvetľovaní herných fundamentov
  • intonácia durového a molového kvintakordu, ako základnej jednotky ansámblovej intonácie
  • teória dýchania a práca prstov pri hre na dychovom nástroji
  • výklad princípov ansámblovej hry grafických a volne notovaných partitúr ako prirodzenej platformy pre rozvoj slobodného tvorivého gesta malých / mladých hudobníkov.
  • spoločná diskusia na tému - ako motivovať žiakov k hre na nástroji a k pravidelnému cvičeniu na nástroji
  • spoločná diskusia na tému - vytváranie bezpečnej a motivujúcej kultúry v triede
  • koncert hlavného lektora s výkladom interpretačných aspektov uvádzaných skladieb
  • prvý deň kurzu je otvorený možnosti priniesť si so sebou svojich žiakov
 • doc. Ronald Šebesta, ArtD.

  Patrí medzi popredných slovenských hráčov na klarinete. Od roku 1993 pôsobí ako 1. klarinetista Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Jeho záujem o súčasnú hudbu ho priviedol k členstvu v súboroch VENI ensemble, Opera Aperta, Vapori del Cuore a Ensemble Ricercata. V roku 2005 spoluzakladal súbor historických basetových rohov Lotz Trio. V rokoch 2002—2010 pôsobil pedagogicky na VŠMU v Bratislave, od roku 2013 vyučuje na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

 • Radka Kováčová - korepetítorka

  Radka Kováčová študovala hru na klavíri a kompozíciu na Konzervatóriu v Bratislave a opernú korepetíciu na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni. Umelecky pôsobí na Slovensku a v Rakúsku ako inštrumentálna a vokálna korepetítorka sólistov i hudobných telies, často korepetuje na súťažiach a majstrovských kurzoch, účinkuje ako partnerka v komorných zoskupeniach, a pravidelne spolupracuje so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu ako orchestrálna hráčka a korepetítorka. Od marca 2023 pôsobí ako sólová korepetítorka na Joseph Haydn Privathochschule v Eisenstadte.

 • Pre koho je kurz určený

  • učiteľ/učiteľka základnej umeleckej školy
  • učiteľ/učiteľka strednej školy
  • študenti vysokých škôl pedagogických a umeleckých smerov
 • Pomôcky na kurz

  • je dobré, aby ste si robili poznámky. Zíde sa Vám preto pero a poznámkový blok založený zvlášť pre tématiku kurzu.
  • hudobný nástroj nie je podmienkou účasti na seminári. V prípade že si ho prinesiete so sebou, môžete si prakticky osvojiť informácie, ktoré vám budú odovzdávané teoreticky.
  • dva z učebných blokov s týmto prvkom systémovo počítajú. V tomto kontexte teda rozhodne odporúčame mať nástroj so sebou.
 • Forma výučby

  • kombinovaná forma
  • 50 hodín z toho 25 prezenčne a 25 dištančne
  • súčasťou výučby je priestor na osobné konzultácie
 • Miesto a čas kurzu

  28. - 29. 8. 2024, 8:30 - 19:00

  Cirkevné konzervatórium

  Beňadická 16

  851 06 Bratislava

  Zobraziť na mape 
 • Program na 1. deň, 28. 8. 2024

  8:30 – Prezentácia
  9:00 – Program
  12:30 – Obed
  13:30 – Program
  19:00 – Ukončenie

 • Program na 2. deň, 29. 8. 2024


  9:00 – Program
  12:30 – Obed
  13:30 – Program
  19:00 – Ukončenie

Často kladené otázky

Kedy a kde sa kurz koná?

Kurz sa koná 28. - 29. 8. 2024.

Miesto:

Cirkevné konzervatórium

Beňadická 16

851 06 Bratislava

Ak máte záujem o iný termín, kontaktujte nás na vzdelavanie@in-music.sk. Radi pripravíme kurz podľa vašich potrieb a časových možností.

Akou formou kurz prebieha?

 • Kombinovaná forma
 • 50 hodín – z toho 25 hodín prezenčne a 25 hodín dištančne
 • Počet miest je limitovaný. Na seminári sa môže zúčastniť najviac 20 účastníkov.

Čo je potrebné splniť pre úspešné ukončenie kurzu?

 • Pre úspešné ukončenie kurzu je potrebná minimálne 80-percentná účasť na prezenčnom vzdelávaní a dištančná úloha, ktorú účastníci odprezentujú pred trojčlennou komisiou.
 • Dištančná úloha pozostáva z prípravy, odučenia a reflexie 1 inovatívnej hodiny, v rámci ktorej účastník použije a originálne prispôsobí aspoň 3 metodické postupy/ aktivity, s ktorými sa oboznámil na vzdelávaní. Následná reflexia prebehne písomne v rámci vopred definovanej štruktúry a poslúži ako podklad pre záverečnú prezentáciu.
 • Cieľom záverečnej prezentácie je ďalší rozvoj účastníka vzdelávania a slúži ako inšpirácia pre ostatných účastníkov kurzu.
 • Na základe protokolu o úspešnej prezentácií poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

Koľko kurz stojí?

Cena vzdelávania: 220€, pri objednávke pre 2 a viac účastníkov je cena znížená o 10%.

Potrebujem na kurz nejaké pomôcky?

Ak si budete chcieť robiť poznámky, zíde sa Vám pero a papier.Hudobný nástroj nie je podmienkou účasti na seminári. Ak však budete mať chuť hrať, môžete si ho vziať so sebou.

Môžem sa prihlásiť na kurz aj bez súhlasu vedenia školy?

Na kurz sa môžete prihlásiť aj bez predchádzajúceho súhlasu vedenia školy. Ak chcete mať istotu získania príplatku za profesijný rozvoj, odporúčame uviesť si to do svojho plánu profesijného rozvoja a oboznámiť s tým vedenie školy.

Čo robiť ak sa nemôžem zúčastniť niektorého termínu vzdelávania?

Pre úspešné ukončenie vzdelávania je potrebná najmenej 80 % účasť. Každú absenciu je potrebné čo najskôr a vopred oznámiť emailom na vzdelavanie@in-music.sk

Musím mať pri online vzdelávaní zapnutú kameru?

Niektoré naše kurzy prebiehajú online, v prostredí programu Zoom. Prosíme, Zoom si nainštalujte.
Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte  vzdelavanie@in-music.sk, 0948 531 744

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. 

Môžem si váš kurz objednať?

Pre záujemcov o naše kurzy ponúkame aj možnosť objednať si kurz vo vami vybranom čase a priestore. Radi pripravíme kurz podľa vašich potrieb a časových možností. Pre objednanie alebo viac informácii nás kontaktuje na vzdelavanie@in-music.sk, prípadne na telefónnom čísle 0948 531 744.

Ako prebieha ukončenie kurzu?

 • Pre úspešné ukončenie kurzu je potrebná minimálne 80 - percentná účasť na prezenčnom vzdelávaní a dištančná úloha, ktorú účastníci odprezentujú pred trojčlennou komisiou. 
 • Dištančná úloha pozostáva z odučenia 1 vyučovacej hodiny s využitím edukačných aktivít z  kurzu. Účasntík vyhotoví videozáznam odučenej edukačnej aktivity. 
 • Obsahom záverečnej prezentácie je reflexia odučenej edukačnej aktivity a jej videozáznamu.
 • Cieľom záverečnej prezentácie je ďalší rozvoj účastníka vzdelávania a slúži ako inšpirácia pre ostatných účastníkov kurzu. 
 • Na základe protokolu o úspešnej prezentácií poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

Zmluvné podmienky kurzov

Odoslaním objednávky účastník potvrdzuje súhlas so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet InMusic o. z. – IBAN: SK74 0200 0000 0023 4967 3653, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je číslo objednávky, konštantný symbol: 0308).

Kapacita našich kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu prihlášky.

Uzávierka kurzu je 14 dní pred začiatkom konania kurzu.

Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.

V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály.

Pri zrušení objednávky pred uzávierkou kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.

Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov InMusic o. z.  (Lehockého 2, 811 05 Bratislava, IČO: 37926373, DIČ: 2022457558) pre účel registrácie na uvedený kurz.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 0948 531 744 alebo e-mailom na vzdelavanie@in-music.sk

Máte otázky?

Kurzy na mieru

Pre záujemcov o naše kurzy ponúkame aj možnosť objednať si kurz vo vami vybranom čase a priestore. Radi pripravíme kurz podľa vašich potrieb a časových možností. Pre objednanie alebo viac informácii nás kontaktuje.

vzdelavanie@in-music.sk / 0948 531 744

Kurzy Inovačného vzdelávania sa konajú v rámci projektu InMusic - celoročná činnosť 2024, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. S podporou SOZA. S finančým príspevkom Hudobného fondu. Partnermi InMusic sú ISCM - Slovenská sekcia a Učiteľské kolégium.