Interpretačné a pedagogické zručnosti učiteľa spevu 21. storočia

28. - 29. 8. 2024, Bratislava

Prejsť na informácie o produkte
1 z 1

Termín kurzu

28. - 29. 8. 2024, Bratislava

Forma výučby

50 hodín – 25 prezenčne a 25 dištančne

Maximálna kapacita

20 účastníkov

Cena kurzu

Normálna cena €220,00 EUR
Normálna cena Cena po zľave €220,00 EUR
Zľava Vypredané
Vrátane dane.

Pri objednávke pre 2 a viac účastníkov ponúkame zľavu 10%, ktorá sa automaticky uplatní v košíku.

Zobraziť všetky podrobnosti

Kurz je zameraný na rozvoj interpretačných a pedagogických zručností pre učiteľov spevu, zborových dirigentov, či hlasových koučov.  Učiteľ získa nové podnety v oblasti interpretácie, improvizácie a repertoáru pre sólový spev a spev v ansámbli.

Obsah kurzov je v súlade s kurikulárnou reformou Ministerstva školstva a je súčasťou inovačného vzdelávania InMusic o. z.

Za každý absolvovaný program získate možnosť príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3 %.
Takto viete dosiahnuť až 12 % príplatok za profesijný rozvoj absolvovaním štyroch ľubovoľných programov. 
Pre prihlásenie sa na viac študijných programov je potrebné vyplniť samostatnú prihlášku na každý program .

Súbežne je možné absolvovať 2 vzdelávacie programy. 
Pre záujemcov o naše kurzy ponúkame aj možnosť objednať si kurz vo vami vybranom čase a priestore.Radi pripravíme kurz podľa vašich potrieb a časových možností.Pre objednanie alebo viac informácii nás kontaktuje na vzdelavanie@in-music.sk, prípadne na telefónnom čísle 0948 531 744.

 • „Veľmi by som chcela poďakovať za úžasný seminár. Bolo to pre mňa obohacujúce nielen ako speváčku, ale aj ako učiteľku. Ste pre nás obrovskou inšpiráciou v každom smere”

  Jolana, Zvolen

 • “Moja komfortná zóna dostala zabrať. Ale tie cvičenia boli úplná pecka”

  Matúš, Bratislava

 • zoznámiť sa s rozšírenými technikami spevu, porozumieť a čítať netradičné notové zápisy

 • osvojiť si interpretačné zručnosti rozšírených vokálnych techník

 • nacvičiť edukačné aktivity zamerané na implementáciu rozšírených vokálnych techník do výučby

 • nadobudnúť schopnosť samostatne tvoriť vlastné originálne metodické postupy v oblasti netradičných notových zápisov a rozšírených vokálnych techník

 • Obsah kurzu

  Interpretačné zručnosti: 

  • čítanie a orientácia v netradičných notových zápisoch
  • nové zvukové možností vyjadrenia hlasom
  • využitie klasickej vokálnej techniky vo vokálnej hudbe 20. a 21. storočia

  Pedagogické zručnosti: 

  • hudobné hry s využitím rozšírených vokálnych techník
  • didaktická interpretácia hudobného diela
  • Pohybová a vizuálna interpretácia hudby  
  • Princípy didaktickej redukcie
 • Mgr. art. Eva Šušková, ArtD.

  Koncertná speváčka a pedagogička. Štyri roky pôsobila na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, v súčasnosti je umeleckou vedúcou a lektorkou v medzinárodnej organizácii Superar Slovakia. Formou hudobných workshopov a ateliérov sprostredkúva jedinečné umelecké zážitky, pri ktorých pracuje s vokálnymi, pohybovými a improvizačnými technikami a aktivitami zozbieranými v autorskej zbierke Hlasotika. Súčasne vedie odborné semináre zamerané na interpretáciu vokálnej hudby 20. storočia a súčasnosti. Je držiteľkou Ceny Nadácie Tatra banky za umenie v kategórii Mladý tvorca (2013), Radio_Head Awards za najlepší album roku 2015 v kategórii Klasická hudba a Ceny Frica Kafendu, udeľovanej Hudobným fondom za výnimočné interpretačné umelecké výkony (2016).

 • Pre koho je kurz určený

  • učiteľ/ka prvého stupňa základnej školy 
  • učiteľ/ka druhého stupňa základnej školy 
  • učiteľ/ka strednej školy a konzervatória
  • učiteľ/ka základnej umeleckej školy 
  • študenti vysokých škôl pedagogických a umeleckých smerov 
  • hlasový/á kouč/ka
 • Pomôcky na kurz

  • Na kurze sa bude spievať a hrať. Jeho súčasťou budú aj jednoduché pohybové aktivity. Odporúčame Vám pohodlné oblečenie.  
  • Ak si budete chcieť robiť poznámky, zíde sa Vám pero a papier.  
  • počítač
 • Forma výučby

  • kombinovaná forma
  • 50 hodín z toho 25 prezenčne a 25 dištančne
  • súčasťou výučby je priestor na osobné konzultácie
 • Miesto a čas kurzu

  28. - 29. 8. 2024, 8:30 - 19:00

  Cirkevné konzervatórium

  Beňadická 16

  851 06 Bratislava

  Zobraziť na mape 
 • Program na 1. deň, 28. 8. 2024

  8:30 – Prezentácia
  9:00 – Program
  12:30 – Obed
  13:30 – Program
  19:00 – Ukončenie

 • Program na 2. deň, 29. 8. 2024

  8:30 – Prezentácia
  9:00 – Program
  12:30 – Obed
  13:30 – Program
  19:00 – Ukončenie

Často kladené otázky

Kedy a kde sa kurz koná?

Kurz sa koná 28. - 29. 8. 2024.

Miesto:

Cirkevné konzervatórium

Beňadická 16

851 06 Bratislava

Ak máte záujem o iný termín, kontaktujte nás na vzdelavanie@in-music.sk. Radi pripravíme kurz podľa vašich potrieb a časových možností.

Akou formou kurz prebieha?

 • Kombinovaná forma
 • 50 hodín – z toho 25 hodín prezenčne a 25 hodín dištančne
 • Počet miest je limitovaný. Na seminári sa môže zúčastniť najviac 20 účastníkov.

Čo je potrebné splniť pre úspešné ukončenie kurzu?

 • Pre úspešné ukončenie kurzu je potrebná minimálne 80-percentná účasť na prezenčnom vzdelávaní a dištančná úloha, ktorú účastníci odprezentujú pred trojčlennou komisiou.
 • Dištančná úloha pozostáva z prípravy, odučenia a reflexie 1 inovatívnej hodiny, v rámci ktorej účastník použije a originálne prispôsobí aspoň 3 metodické postupy/ aktivity, s ktorými sa oboznámil na vzdelávaní. Následná reflexia prebehne písomne v rámci vopred definovanej štruktúry a poslúži ako podklad pre záverečnú prezentáciu.
 • Cieľom záverečnej prezentácie je ďalší rozvoj účastníka vzdelávania a slúži ako inšpirácia pre ostatných účastníkov kurzu.
 • Na základe protokolu o úspešnej prezentácií poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

Koľko kurz stojí?

Cena vzdelávania: 220€, pri objednávke pre 2 a viac účastníkov je cena znížená o 10%.

Potrebujem na kurz nejaké pomôcky?

Ak si budete chcieť robiť poznámky, zíde sa Vám pero a papier.Hudobný nástroj nie je podmienkou účasti na seminári. Ak však budete mať chuť hrať, môžete si ho vziať so sebou.

Môžem sa prihlásiť na kurz aj bez súhlasu vedenia školy?

Na kurz sa môžete prihlásiť aj bez predchádzajúceho súhlasu vedenia školy. Ak chcete mať istotu získania príplatku za profesijný rozvoj, odporúčame uviesť si to do svojho plánu profesijného rozvoja a oboznámiť s tým vedenie školy.

Čo robiť ak sa nemôžem zúčastniť niektorého termínu vzdelávania?

Pre úspešné ukončenie vzdelávania je potrebná najmenej 80 % účasť. Každú absenciu je potrebné čo najskôr a vopred oznámiť emailom na vzdelavanie@in-music.sk

Musím mať pri online vzdelávaní zapnutú kameru?

Niektoré naše kurzy prebiehajú online, v prostredí programu Zoom. Prosíme, Zoom si nainštalujte.
Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte  vzdelavanie@in-music.sk, 0948 531 744

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. 

Môžem si váš kurz objednať?

Pre záujemcov o naše kurzy ponúkame aj možnosť objednať si kurz vo vami vybranom čase a priestore. Radi pripravíme kurz podľa vašich potrieb a časových možností. Pre objednanie alebo viac informácii nás kontaktuje na vzdelavanie@in-music.sk, prípadne na telefónnom čísle 0948 531 744.

Ako prebieha ukončenie kurzu?

 • Pre úspešné ukončenie kurzu je potrebná minimálne 80 - percentná účasť na prezenčnom vzdelávaní a dištančná úloha, ktorú účastníci odprezentujú pred trojčlennou komisiou. 
 • Dištančná úloha pozostáva z odučenia 1 vyučovacej hodiny s využitím edukačných aktivít z  kurzu. Účasntík vyhotoví videozáznam odučenej edukačnej aktivity. 
 • Obsahom záverečnej prezentácie je reflexia odučenej edukačnej aktivity a jej videozáznamu.
 • Cieľom záverečnej prezentácie je ďalší rozvoj účastníka vzdelávania a slúži ako inšpirácia pre ostatných účastníkov kurzu. 
 • Na základe protokolu o úspešnej prezentácií poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

Zmluvné podmienky kurzov

Odoslaním objednávky účastník potvrdzuje súhlas so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet InMusic o. z. – IBAN: SK74 0200 0000 0023 4967 3653, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je číslo objednávky, konštantný symbol: 0308).

Kapacita našich kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu prihlášky.

Uzávierka kurzu je 14 dní pred začiatkom konania kurzu.

Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.

V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály.

Pri zrušení objednávky pred uzávierkou kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.

Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov InMusic o. z.  (Lehockého 2, 811 05 Bratislava, IČO: 37926373, DIČ: 2022457558) pre účel registrácie na uvedený kurz.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 0948 531 744 alebo e-mailom na vzdelavanie@in-music.sk

Máte otázky?

Kurzy na mieru

Pre záujemcov o naše kurzy ponúkame aj možnosť objednať si kurz vo vami vybranom čase a priestore. Radi pripravíme kurz podľa vašich potrieb a časových možností. Pre objednanie alebo viac informácii nás kontaktuje.

vzdelavanie@in-music.sk / 0948 531 744

Kurzy Inovačného vzdelávania sa konajú v rámci projektu InMusic - celoročná činnosť 2024, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. S podporou SOZA. S finančým príspevkom Hudobného fondu. Partnermi InMusic sú ISCM - Slovenská sekcia a Učiteľské kolégium.